Herontwikkeling landgoed Duin en Bosch

Landgoed Duin en Bosch is de afgelopen jaren totaal vernieuwd. In opdracht van Parnassia Groep zijn er drie nieuwe klinieken gebouwd, is semipermanente huisvesting gerealiseerd, en zijn drie Rijksmonumenten gerenoveerd of geschikt gemaakt voor hedendaags gebruik. Daarnaast zijn op het terrein +/- 200 nieuwbouwwoningen gerealiseerd en hebben ruim 20 rijksmonumenten een nieuwe eigenaar gevonden.

Korte omschrijving

In 2008 bestond het zorgterrein Duin en Bosch 100 jaar. In dat jaar fuseerde GGZ Dijk en Duin met de Parnassia Groep. Het zorgterrein Duin en Bosch, en de grote vastgoedopgaven die daarmee samenhingen, werden onderdeel van Parnassia Groep.

Sindsdien zijn veel resultaten behaald: ruim 40.000 vierkante meter verouderd zorgvastgoed is gesloopt. Alle functies van het zorgbedrijf Parnassia in Castricum zijn gehuisvest in functionele, veilige en gezonde huisvesting. Daarvoor zijn drie nieuwe klinieken gebouwd, is semipermanente huisvesting gerealiseerd, en zijn drie Rijksmonumenten gerenoveerd of geschikt gemaakt voor hedendaags gebruik.

Daarnaast zijn op het terrein +/- 200 nieuwbouwwoningen gerealiseerd en hebben ruim 20 rijksmonumenten een nieuwe eigenaar gevonden. Om dit alles mogelijk te maken is de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur op het terrein volledig vernieuwd. Daarnaast is ruim 20 hectare grond met Natura 2000-status verkocht aan PWN, het drinkwater & natuurbeheer bedrijf van Provincie Noord-Holland.

Maar hoewel de belangrijkste doelstelling van het op goede wijze huisvesten van de zorgfuncties is behaald, is de gebiedsontwikkeling Duin en Bosch nog niet voltooid. In meerdere deelgebieden worden zorgvoorzieningen ontwikkeld voor verschillende zorgverleners. Daarnaast zijn er meerdere woningbouwplannen in ontwikkeling.

De komende jaren zal de openbare ruimte op Duin en Bosch gefaseerd overdragen worden aan gemeente Castricum. Voorafgaand aan overdracht krijgt de openbare ruimte de definitieve afwerking.

Werkzaamheden

De basis voor de gebiedsontwikkeling Duin en Bosch is in 2010 vastgelegd in de Structuurvisie Duin en Bosch, die in opdracht van Parnassia Groep en Gemeente Castricum gezamenlijk is opgesteld door Vollmer & Partners.

De Structuurvisie is in 2012 vertaald in het bestemmingsplan Duin en Bosch, een globaal bestemmingsplan dat de bouwtitel opleverde voor de nieuwbouw van woningen en het herbestemmen van de rijksmonumenten die geen functie meer hadden voor de zorg.

STAAT. is de verantwoordelijk voor de gehele Gebiedsontwikkeling van de locatie tot en met de verkoop van de af te stoten gronden en panden. Ook zijn we verantwoordelijk voor het bouwmanagement van de ontwikkeling en de realisatie van de klinieken op de locatie.

Specificaties

Opdrachtgever

Parnassia groep

Locatie

Oude Parklaan 149, Castricum

Programma

Nieuwbouw voor 85 cliënten met een psychogeriatrische en gerontopsychiatrische aandoening (6556 m2 BVO).

Status

Opgeleverd in 2014