Nieuwbouw zorggebouw te Leiderdorp

Nieuwbouw multifunctioneel zorggebouw met zorgprogramma’s (dagbehandeling), observatiediagnostiek, naschoolse opvang en de onderwijs-zorgcombinatie Orion.

Korte omschrijving

In opdracht van Cardea Jeugdzorg Leiden is een multifunctioneel zorggebouw gerealiseerd te Leidendorp aan de Simon Smitweg. In de nieuwbouw worden dagelijks ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar geholpen met opvoed- en opgroeiproblematiek. Dit gebeurt door middel van zorgprogramma’s (dagbehandeling), observatiediagnostiek, naschoolse opvang en de onderwijs-zorgcombinatie Orion.

Werkzaamheden

Aard van werkzaamheden: Projectmanagement vanaf prijs en contractvorming t/m oplevering. Directievoering en bouwtoezicht tijdens de uitvoering.

Specificaties

Opdrachtgever

Stichting Topaz Leiden

Locatie

Simon Smitweg 7 te Leiderdorp

Programma

Nieuwbouw multifunctioneel zorggebouw met zorgprogramma’s (dagbehandeling), observatiediagnostiek, naschoolse opvang en de onderwijs-zorgcombinatie Orion (2625 m2 BVO).

Status

Opgeleverd mei 2014