Nieuwbouw verslavingskliniek te Den Haag

Korte omschrijving

Brijder Verslavingszorg was gehuisvest in verschillende woonhuizen in Den Haag. Voor 96 van deze plaatsen was de accommodatie ontoereikend voor het behandelprogramma in verband met ernstige knelpunten op het gebied van zorgverlening en beheer van de huisvesting. Daarom is destijds besloten om voor deze plaatsen vervangende nieuwbouw te creëren. Hierdoor is er een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk en hebben de cliënten huisvesting die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Werkzaamheden

STAAT. heeft het totale projectmanagement verzorgd vanaf PvE tot en met de oplevering, daarnaast verzorgde STAAT tijdens de uitvoering de directievoering en bouwtoezicht.

Het gebouw is vanuit healing environment ontworpen en ingericht en is voorzien van een volwaardige sportzaal. Het atrium is een centrale ontmoetingsplek voor het gebouw.

Specificaties

Opdrachtgever

Parnassia groep

Locatie

Johan van der Bruggestraat, Den Haag

Programma

Nieuwbouw voor 96 cliënten verslavingszorg (6556 m2 BVO).

Status

Start ontwerpfase: 2008
Start Uitvoering: 2010
Opgeleverd: 2011